Nový ŠVP platný od 1. 9. 2016

V příloze najdete nový Školní vzdělávací program ZV s názvem „Veselá škola – Tvořivostí k poznání“, kde jsou již zapracovány požadované změny. Všechny dokumenty v příloze jsou též k nahlédnutí v přízemí budovy školy.

Rozvrh 2. třídy (53.50 KB)
Rozvrh 1. třídy (51.00 KB)
ŠVP školní družiny (40.35 KB)
Koncepce domácí přípravy (54.50 KB)
Školní řád 2016-2017 (282.50 KB)
Vnitřní řád školní družiny (101.50 KB)
Veselá škola – Tvořivostí k poznání (1.79 MB)
Rozvrh 3. třídy (52.50 KB)
Rozvrh 4. třídy (53.50 KB)
Rozvrh 5. třídy (53.00 KB)
Výroční zpráva 2015 / 2016 (364.50 KB)