Nové rozvrhy

V příloze najdete rozvrhy jednotlivých tříd. Také je změna mezi vyučujícími: třídním učitelem 4. třídy je Mgr. Karel Frantel, další vyučující Mgr. Veronika Šmatlavová. Tyto změny byly provedeny z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Zuzany Šedivé.

Mgr. Jana Zvonková

Rozvrh hodin 1. třída (51.00 KB)
Rozvrh hodin 2. třída (53.00 KB)
Rozvrh hodin 3. třída (53.50 KB)
Rozvrh hodin 4. třída (54.50 KB)
Rozvrh hodin 5. třída (54.00 KB)
Informace o škole od 1.10.2016 (128.00 KB)