Listopad 2023 – měsíční plány.

Listopad 2023 II. oddělení Listopad 2023 I. oddělení Listopad 2023 III. oddělení

Říjen 2023 – měsíční plány

Říjen III. oddělení Říjen I. oddělení Říjen II. oddělení

Září 2023 – měsíčný plány

Září 2023 I. oddělení – kopie Září 2023 II. oddělení Září 2023 III. oddělení  

Dokumenty ŠD 2023/2024

Vnitřní řád školní družiny Dodatek ke školnímu vzdělávacímu plánu ŠD č. 1 Dodatek ke školnímu řádu ŠD č. 1 Školní […]

Organizační pokyny ŠD pro školní rok 2023/2024

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023/2024 PROVOZNÍ DOBA ŠD RANNÍ ŠD                    […]