Provoz školy od 11. 1. 2021

8.1.2021 Sdělení MŠMT: Provoz škol se tak do 22. ledna 2021 bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020. Pro naši školu platí vydané informace platné od…

Vánoční strom 2020

18.12.2020 Letos jsme si nemohli zazpívat u vánočního stromu ve škole, proto jsme jej využili pro opeřené tvory na školním dvoře. Paní učitelky a vychovatelky s menšími dětmi vyrobili krmení…

Volné dny 21. a 22.12.2020

16.12.2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších…

Přišly vši

2.12.2020 Máme opět čepicové období a to přináší také nevítané hosty – veš. Prosím proto všechny zákonné zástupce o pravidelnou kontrolu vlasového porostu hlavy svých dětí a případný nález ohlásit…

Výuka od 30. 11. 2020

24.11.2020 Množí se dotazy, jak to bude vypadat s výukou ve škole od 30. listopadu 2020, kdy mají nastoupit všechny třídy. Sestavili jsme pravidla a jen vyčkáváme, zda MŠMT či…