Úkoly z Vl a Př

8.4.2020 VL – uč. str. 30 – 33 přečíst, udělat zápisy do sešitu- ( Zapamatuj si!) PS str. 11 – Plzeňský kraj, PS str. 22 – 23 opakování. Pracuj s…

AJ 5, test ze 4. lekce

4. 2020 To není apríl. :). Rozklikni soubor, pokud můžeš vytiskni, pokud ne, napiš odpovědi do šk.sešitu. Vyzkoušej si, doplň a nezapomeň, že se jedná o procvičení přítomného času prostého!!!…

AJ 5 – řešení Revision 4

25. 3. 2020 Pokud máte zkontrolovaný a opravený PS, pokračujeme kontrolou cvičení v učebnici. Uč. str. 50 cv. 1 a) Doplnli jsme do vět slovesa, aby věty dávaly smysl, opět…