Zájmové kroužky ve školním roce 2019 – 2020

I v letošním školním roce 2019 – 2020 spolupracujeme s DDM Mikulov a nabízíme v naší škole následující kroužky: Výtvarný […]

Školní rok 2016 – 2017

Nabídka zájmových kroužků I v letošním školním roce spolupracujeme s DDM a připravili jsme pro naše žáky 5 zájmových kroužků. […]

Školní rok 2015 – 2016

Nabídka kroužků I v letošním roce pokračujeme ve spolupráci s DDM Mikulov a nabízíme šest kroužků. Pro celou nabídku a […]

Pohybový kroužek v drnholecké tělocvičně

Všechny děti u nás ve škole ví, že v Drnholci mají ve škole obrovské tělocvičny se všemi druhy nářadí. Proto […]

2014 – 2015

Nabídka zájmové činnosti V letošním školním roce nabízíme účast v sedmi zájmových kroužcích. Jen připomínám, že kroužek se otevře při […]