Učivo 19. a 20.4.2021

20.4.2021 Český jazyk Protože opakujeme, bude učiva zadáno méně. Zopakovat si roztřídění podstatných jmen do tří rodů – střední, ženský, mužský. Psali jsme krátký diktát. Nejprve se slovy rodu strředního…

Výuka na 16.4.2021

15.4.2021 ČESKÝ JAZYK Procvičování pravopisu – str. 33 – vyplň oba sloupce Pracovní sešit Hravá čeština 4 – str. 53 – cv. 28 – vypracuj celé cvičení 🙂 Pak si…

Výuka na 15.4.2021

14.4.2021 ČESKÝ JAZYK Učebnice str. 67 – cv. 2 – opiš vzorně do sešitu Učebnice str. 67 – cv. 4 – buď si uděláš tabulku do sešitu podle vzoru níže,…

14. 4. Vlastivěda

14. 4. Ve Vlastivědě se začneme věnovat jednotlivým krajům naší republiky. Pozorně si pročtěte text v učebnici a prohlédněte obrázky. Písemně odpovězte na úkoly 1 – 6. Vlastivěda 14. 4….

14. 4. Přírodověda

14. 4. Dnes začneme nový ekosystém „Louka“. Učebnice str. 66 a 67 Pozorně si pročti text a prohlédni obrázek. Písemně:  cv. .1 – napiš, cv. 2. –  nakresli a cv….

14. 4. Angličtina

14. 4. Dobrý den. Dokončíme kapitolu 9 na str. 45 The Dragon Crown 9 http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_9.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub Překlad: 1. Mám hlad, tati. Na stole jsou jablka a banány. 2. Tati, chodíš na…

Výuka na 14.4.2021

13.4.2021 ČESKÝ JAZYK Pracovní listy – stránka 19 – cv. 5, 6, 7 – vypracuj dle pokynů Procvičuj na www.skolakov.eu – procvičuj často, ať se vše tzv. zautomatizuje 😀 MATEMATIKA…

Výuka na 13.4.2021

12.4.2021 ČESKÝ JAZYK – PROCVIČOVÁNÍ Pracovní list – stránka 18 – Pravopis podstatných jmen rodu středního a ženského – cv. – 1, 2, 3 – vyplň dle požadavků, důkladně si…