Úkoly pro ne ocné 21. 1. 2022

21. 1. 2022 ČJ – procvičování slovních druhů viz odkaz : http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy#selid   M – Geometrie – uč. str. 50 – Pravý úhel cv. 1 do sešitu, růžová tabulka pročíst…

Úkoly pro nemocné 20. 1. 2022

20. 1. 2022 ČJ – procvičuj slovní druhy on line zde: http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid   M – uč. str. 49 cv. 10, 11 PŘ – Neživá příroda, Skupenství látek, Rpzpustnost látek –…

Úkoly pro nemocné 19. 1. 2022

19. 1. 2022 ČJ – PS str. 41 cv. 8 M – uč. str. 51 cv. 1, 6, 10 AJ – uč str. 30 + poslech https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_42.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub VL – pročíst…

Úkoly pro nemocné 10. 1. 2022

10. 1. 2022 ČJ – procvičovat vyjmenovaná slova na pracovním listu z pátku nebo na odkazu https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/pravopisna-cviceni/znamkovane-diktaty-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v.html M – uč. str. 45 cv. 2, 4 AJ – uč. str. 28…