Výuka na 19.1.2021

18.1.2021 Nejprve upozornění: Dnes jsem provedla změny v Harmonogramu konzultací na tento týden. Prosím, řádně se podívejte, zapište si dobu a v případě, že se nezúčastníte, dejte mi zprávu. Děkuji. …

18.1. Přírodověda

18.1. Dobrý den. Podívej se na kapitolu „Vlastnosti látek“ v učebnici na str. 47 – 51. Písemně splň úkoly 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Velice se…

18.1. Vlastivěda

18. 1. Dobrý den, podívej se v učebnici na str. 46 – 48 a prostuduj si text o době pohusitské. Písemně splň úkoly 1. až 4.

18.1.2021 Angličtina

18.1. Dobrý den, součástí konzultací budou i malé testíky z dvou předcházejících kapitol. Připravte se na ně!!! Minitest4 Minitest5

Harmonogram konzultací od 19. do 21.1.2021

15.1.2021 Děkuji všem, kteří přišli na hodinu konzultace připraveni, měli hotové všechny zadané úkoly. Věřím, že nepřipravení jedinci vše doženou a napraví. Pokud termín nevyhovuje, můžete se domluvit telefonicky a…

Výuka na 18.1.2021

15.1.2021 ČESKÝ  JAZYK Procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po V Učebnice str. 47 a 48 – tvoř věty na daná slova.   Opět upozorňuji – dodrž správnost zápisu slov a vět,…

Výuka na 15.1.2021

14.1.2021 ČESKÝ  JAZYK Slohová výchova – v pracovním sešitě si najdi další stranu za popisem kamaráda a vypracuj dle pokynů obě stránky. Připomínám – do pracovních sešitů píšeme psacím písmem…

Výuka na 14.1.2021

13.1.2021 Protože při konzultacích vidím, že některým z vás chybí procvičování, vložila jsem zvlášť dva příspěvky na procvičování – v Matematice jsou to převody jednotek, v Češtině si vyberete to,…

Procvičování v Českém jazyce

13.1.2021 Nabízím další stránky k procvičování v Českém jazyce 🙂 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php stačí jen zadat odkaz na horní lištu, vybrat si třídu a v té si zvolit kategorii učiva, které chcete…

Procvičování převodů jednotek

12.1.2021 Předkládám k procvičování (i k vysvětlení) převody jednotek https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky zvol si třídu, kterou bys chtěl procvičit, přečti si vysvětlení a sroluj dolů – tam najdeš příklady k procvičování 🙂…