9.5. jsme shlédli zábavné divadélko. Dozvěděli jsme se zajímavosti o bramborových loutkách, maňáscích, marionetách a plošňáčcích.