Plán učiva na týden 21. – 25. září 2020

18.9.2020 Český jazyk opakování – nauka o slově (slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená, jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, souřadná, podřazená, nadřazená, […]

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

18.9.2020 Třídní schůzky 4. ročníku se budou konat ve středu 23. září 2020 v 16.00 hodin v učebně 4. třídy. […]

Angličtina ve 4. třídě

14.9.2020 Dokončení učiva 3.třídy – 11. lekce v pracovním sešitě, pokud nemají, dostali kopie Doučit se slovíčka z obrázkových slovníků […]

Co opakovat od 14. do 18. září 2020

11.9.2020 Český jazyk párové souhlásky, tvrdé a měkké souhlásky slovní druhy podstatná jména – urči rod, číslo, pád slovesa – […]

Příprava na vyučování

11.9.2020 Máme za sebou druhý týden výuky a zde jsou postřehy, se kterými bych Vás chtěla seznámit: někteří žáci stále […]

Probírané učivo

9.9.2020 Český jazyk Začímá zvolna, postupně opakujeme učivo nižších ročníků, žáci jsou na to upozorněni. Budeme psát pravidelně krátké opakovací […]

Domácí úkoly

9.9.2020 Jak a kam psát domácí úkoly Protože jsou žáci již o rok starší a měli by být více zodpovědni […]

Už končíme?

19.6.2020 Děkuji všem, kteří přinesli ve stanovený termín požadované učebnice a sešity do školy. Při „rychlé“ kontrole jsem zjistila jak […]

Prvouka

16.6.2020 V prvouce se podíváme na louku Učebnice str.76 – 77, Pracovní sešit str. 67 – 68

Angličtina

16.6.2020 Dobrý den ze školy. Dnešní úkol věnujeme zase jídlu. Máte tu nová slovíčka a osmisměrku. SCN_0009 SCN_0010