Děti

 

Můžete jim dát svoji lásku, nikoli však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky.

Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich duše sídlí v domě zítřka, který vy nemůžete navštívit ani ve svých snech.

Můžete se snažit, abyste byli jako ony, nesnažte se však připodobnit je sobě, neboť život nekráčí zpět a nezdržuje se u včerejška.

(Cahlíl Džbrán)Děti Naše děti