Všechny děti u nás ve škole ví, že v Drnholci mají ve škole obrovské tělocvičny se všemi druhy nářadí. Proto jsme se rozhodli v rámci kroužku Pohybové hry tyto prostory navštívit. Děti se vyběhaly, vyskákaly, vykřičely. Hráli jsme fotbal, basketbal, vybíjenou. Stavěli jsme opičí dráhu, skákali na trampolíně, houpali se na kruzích a spooooustu dalších super věcí.  Podívejte se sami, jak jsme si to všichni užili. 🙂

Chtěla bych zde poděkovat paní ředitelce drnholecké školy a dalším zaměstnancům za ochotu a možnost využít tyto prostory. Zuzana Šedivá