10. 5. 2022

ČJ – PS str. 55

M – uč. str. 107 cv. 1, 2 ústně – opakování

– uč. str. 107 cv. 3 do sešitu – kontrola výpočtů na kalkulačce

VL – zápis do sešitu

Mapa České republiky

Mapa – zmenšený obraz zemského povrchu

Druhy map – vlastivědné, turistické, automapy…

Podle použití – příruční /malé /

– nástěnné /velké /

– atlasy / knihy, soubor map /

Globus – zmenšený model Země

Legenda mapy – soubor smluvených značek

v mapě

Barvy mapy – zelená = nížiny

– hnědá = výše položené oblasti / hory/

– modrá = vodní nádrže a vodní toky

Měřítko mapy = jak moc je území zmenšeno

= 1 : 50 000 = 1 cm na mapě je 50 000 cm

ve skutečnosti

= číselné, grafické

Plány – zachycují menší území – plánky měst – zobrazují

ulice, náměstí, parky, budovy