11.5.2022

ČJ: Psaní diktátu. Opakování psaní  i,y – kartičky se slovy.

M: PS – dokončit str. 30.  Cv. 5 – počítej zpaměti. Cv. 7, 9, 10 – příklady a odpovědi piš pod zadání úlohy.

PRV: Uč. str. 53 – přečti si a nauč se. PS str. 57 cv. 1. ( pozor poslední hnízdo není vlaštovky, ale jiřičky!!! Nevybarvuj, my jsme si škrtli a pod obrázek hnízda jsme napsali jiřička).

Čtení: Čítanka str. 101 –  nácvik básničky. Psaní: Písanka str. 35.

Pracovní sešity jsou ve schránce u vchodových dveří.