Milí žáci, 

posílám Vám řešení úkolů z minulého týdne z vlastivědy. Zkontrolujte si a ohodnoťte si Vaši práci. Třeba smajlíkem.                              Z. Pecová, tř. uč.

 

20. Vl – uč. str. 32, PS str. 16

 

12.5.2020

Vlastivěda – České království za vlády Přemyslovců

učebnice str. 32 – ZOPAKUJ SI

  1. Václav byl syn kněžny Drahomíry a knížete Vratislava, vychovávala jej babička Ludmila, která jej nechala učit číst a psát. Mezi Drahomírou a Ludmilou vznikl spor o moc v knížectví a Drahomíra nechala Ludmilu zavraždit. Václav se ujal vlády v dospělosti. Byl vzdělaný, spravedlivý, pečoval o chudé, nemocné a sirotky. Založil chrám sv. Víta na Pražském hradě. Snažil se vyhnout válkám. Jeho bratr Boleslav, chtěl vládnout místo Václava, proto jej vylákal na hrad ve Staré Boleslavi a tam ho se svojí družinou přepadli a zavraždili. Václav a jeho babička Ludmila (za své dobré skutky a nespravedlivou smrt) byli církví prohlášeni za svaté.

  2. Prvním českým králem se stal Vratislav II. (uč. str. 24)

  3. V roce 1212 získal Přemysl Otakar I. Zlatou bulu sicilskou (listinu) , která zajišťovala dědičnou královskou korunu. To znamená, že každý panovník, který dosedl na český trůn, získal titul – král – a jeho prvorozený syn byl zase dalším králem na českém trůnu. (uč.str.28)

  4. Sv. Anežka Česká dcera Přemysla Otakara I., zřekla se života u dvora a věnovala se péči o chudé a nemocné. V Praze založila klášter a stala se jeho představenou. Radila svému bratru Václavovi I. jak dobře vládnout. Stala se patronku (ochránkyní a symbolem) naší země a papežem byla prohlášena za svatou. (uč. str. 28)

  5. Přemysl Otakar II. – sebevědomý a silný panovník, velel oddílům rytířů v těžkém brnění a zvítězil v mnohých bitvách. Vytvořil z českého království nejmocnější stát ve střední Evropě. V Jihlavě otevřela první doly na těžbu stříbra.

  6. 1306 vymření Přemyslovců po meči – znamená, že poslední Přemyslovec Václav III. neměl žádné děti, tedy žádného svého nástupce na trůn.(uč. str. 30)

  7. Rytíř byl středověký šlechtic – válečník, který bojoval převážně na koni, byl statečný, věrný panovníkovi, zdvořilý, uctivý k ženám, ochraňoval slabé, věřil v Boha, byl štědrý. K dalším rytířským vlastnostem patřilo také, že uměl tančit, hrát na hudební nástroj, zpívat a byl společenský. Oblékal si kovovou zbroj – brnění, přilbu, štít. Zbraně byly meč, dýka a kopí. Na turnajích bojovaly s dřevci. (uč. str. 31)

PS str. 16

cv. 7.

železný – velel oddílům jízdních rytířů v těžkém brnění

zlatý – měl velké bohatství – stříbrné doly

cv. 8

postupně jsi doplnil – synu VÁCLAVU , bylo 7 let.

Ota BRANIBORSKÝ nechal synovce UVĚZNIT, byl osvobozen českými ŠLECHTICI

Braniboři – OZBROJENCI OTY BRANIBORSKÉHO

NIČILI, LOUPILI, PLENILI ZEMI

BEDŘICH SMETANA

cv. 9

rytíř – viz. odpověď na otázku č. 7 v učebnici str. 32 – viz výše

cv. 10 – Tajenka – KŘIŽÁCI

KŮŇ

DŘEVEC

JIHLAVA

ZAVRAŽDĚN

KLÁŠTER

SICLISKÁ

POMEČI