9.6.2022

ČJ: PS str. 31. Naučit se zpaměti vyjmenovat slovní druhy a poznat podstatná jména!!!

M: PS: str. 10. Naučit se násobilku 6. Počítat si v PZ3.

PRV: Uč. str. 62. PS str. 68.

Čt: čítanka str. 96 – 97. Odpovědi na papír. Shlédli jsme i animovanou pohádku.