8.7.2022

ČJ: uč. str. 90, 91. Naučit se zpaměti slovní druhy. Vědět, co jsou podstatná jména. Úkoly plněny na fólii. Příprava diktátu 9 b) str. 89!

M: PS – str. 9. Naučit se násobky 6 po 6×6.

PRV: uč. str. 61. PS str. 67.

Čt: čít. str. 94 – 95. Odpovědi vypracuj na papír.