7.6.2022

Uč str. 69: Rozdíly v použití času prostého a průběhového: naučit se slovíčka. Cv. 6 podle vzoru použij buď prostý, nebo průběhový čas. viz slovíčka z cv. 5. Cv. 7 – Doplň věty o sobě.

PS: str. 56 – cv. 2 Co dělá Laura každý den. Napiš věty v přítomném čase prostém. Použij slovesa z rámečku.