9.6.2022

Uč. str. 69 – viz pracovní list – třídění slov podle výslovnosti – cv. 8.

Oprava testu slovní zásoby _ doučit se!!!

PS: str. 56 cv. 3: Co právě teď dělají. Utvoř otázky a krátké odpovědi podle vzoru. Str. 57 cv. 4 – napiš slovesné tvary ve správných časech. Pomůže ti tabulka v učebnici str.69 – slovíčka, podle kterých poznáš jaký čas použít!!!