Český jazyk – Slabikář str. 40, Zdokonalujeme str. 37

Matematika – Učebnice str. 15