Český jazyk – Slabikář str. 41, Zdokonalujeme str. 37

Matematika – Dnes jsme procvičovali příklady na sčítání a odčítání do 20 na adrese „Školákov.eu“, možnost procvičovat v učebnici „Počítáme zpaměti“

Vúterý 8. 5. bude ve škole divadelní představení pro žáky 0 – 3 tříd, vstupné bude 60,- Kč, uhradím z třídního fondu, kde většina dětí má 68,- Kč.