Český jazyk – Slabikář str. 38 a 39, Zdokonalujeme str. 36

Matematika – Učebnice str. 14/ cv. 5 a 6, Matýsek str. 37/ cv. 2, str. 38. Zítra potřebujeme pravítko a ostrou tužku.

Psaní – Písanka 2 str. 48 a Písanka 3 str. 1