23.10.2020

Dnes od rána všechna média píší o porušení nařízení samotným ministrem zdravotnictví. Do toho nikdo ani pořádně neví, které obchody jsou otevřené nebo zavřené. Stejné je to i u nás ve škole. Někteří žáci neví, co mají odevzdat, jaké úkoly plnit a tak pro jistotu odevzdají občas úplně všechno, včetně učebnice a to klidně i bez vypracovaných úkolů. A to nemáme online výuku, ale je možnost se kdykoliv na stránky školy – třídy podívat a splnit zadaný úkol. Tak, jako si chystají žáci úkoly na vyučování, tak plní i zadané úkoly a v určitý den a V URČITOU HODINU – přijdou vypracované úkoly odevzdat. A proč v určitou hodinu? Snažíme se o to, aby před školou nebyl velký shluk dětí. Jeden postřeh – omluvila se mi maminka, že se špatně podívala, kdy má dítě úkol odevzdat. Prostá otázka: MAMINKA CHODÍ DO ŠKOLY? Nikoli, do školy chodí dítě, které je zodpovědné za to, že si úkol přečetlo a splnilo. Nic jiného nemá za školní povinnost. Prosím, uvědomte si, že pokud budete umetat svým dětem pomyslné cestičky bez frustrační tolerance (zatížení a zodpovídání si za nesplněné úkoly atd.), nenaučí se zvládat stresové situace a budete muset být neustále v pozoru, protože to bude vyžadovat. Vidíme to v reálu – máte svoje zaměstnání, pak se ještě učíte se svými dětmi. Pokud je dítě samostatné, pomůže už vaše přítomnost, není třeba číst úkol a ukázat přímo kde je ta daná stránka, to dané cvičení, jak psát, kde psát a do jakého sešitu. U první třídy je to jiné, samozřejmě. Ale vyšší ročníky už umí číst a rozumí slovům, pak je nechte, přiděláváte si práci. Ano, zapněte počítač, ukažte kde je jejich stránka, ale pak už nechte vše na dítěti. Zkuste to 🙂 Pokud si umí dítě zapnout na počítači hru a hrát samo – pak zvládne i tento úkol.

Buďme proto poctivější než naše vláda a nevnášejmě zbytečně chaos do školních povinností. Stačí si udělat jednoduchý harmonogram – kalendář na týden, kam si zapíše dítě kdy má do školy odnést úkoly atd. Plánujme a hlavně – plány dodržujme 🙂

Věřte, že bychom raději učili, protože přímý kontakt účitel – žák je ten nejlepší pro pochopení učiva. Nikdo z nás si tuto situaci nevybral, tak si nevytvářejme zbytečné nejasnosti, případné rozepře a nedorozumění. Vždy je možnost se dohodnout a zvládat vše s nadhledem. Jen to chce jedno – zapojit dítě do jeho povinností 🙂 V tom vám všem přeji hodně trpělivosti 🙂

Mgr. Jana Zvonková