23.10.2020

MŠMT nařídilo ještě před uzavřením škol na dny 26. a 27.10.2020 tzv. mimořádné volno. Ve středu 28.10.2020 bude státní svátek a na dny 29. a 30.10.2020 připadly podzimní prázdniny. Shrnuto – v tomto týdnu 26. – 30.10.2020 nebude žákům zadávána žádná výuka. Výjimkou je pátek, kdy mohou být zadány úkoly na pondělí 2.11.2020. A kdy se půjde opět do školy? Věrte, že to netušíme ani my tady ve škole. O aktuálním stavu s obnovenou  školní výukou se všichni včas dozvíte – prostřednictvím médií a našich webových stránek.

A i když jsou prázdniny, žáci mohou číst krásnou knížku nebo si procvičovat to učivo, které jim dělalo potíže – vlastně jako během běžných prázdnin ve dnech školního vyučování.

Mgr. Jana Zvonková