22.4.2020

Milí žáci, zkontrolujte si a doplňte správné řešení. Nezapomeň se ohodnotit!

15. Vl – uč str. 27- 2,3,4 před tis. lety

Život v Čechách před tisíci lety

str. 27 – ZOPAKUJ SI

otázka č. 2 – Jak byla v 11. stol. rozdělena tehdejší společnost?

KNÍŽE – neomezený soudce, zákonodárce

SVOBODNÍ

 • velmožové

 • bojovníci

 • řemeslníci

 • zemědělci

NESVOBODNÍ – neměli téměř žádná práva, jejich povinností bylo pracovat pro pána

 • nevolníci

CÍRKEV

 • biskup

 • kněz (farář)

 • mniši, jeptišky – žili v klášteře

otázka č. 3. – Popiš život lidí před tisíci lety čím se zabývali, jak byli obleční, co jedli

 • Lidé se zabývali zemědělstvím a řemesly.

 • Stavěli si chalupy a domy z kamenných podezdívek, roubených kmenů s doškovými střechami (došky jsou malé otýpky, se vázaly ze slámy – můžete je dnes vidět na restauraci před Brodem nad Dyjí, nebo jako přístřešky pro zvířata v ZOO).

 • Kolem domů byly chlévy, pro dobytek a prasata, stáje pro koně.

 • Na zahradách pěstovali zeleninu (zelí, řepa, luštěniny – hrách), bylinky (koření do jídel), ovocné stromy (jablka, hrušky, švestky). V klášterech pěstovali také léčivé byliny a květiny.

 • Na polích pěstovali obílí – pšenici, žito, (na chléb, placky, kaše, kroupy).

 • Sbírali houby a lesní plody.

 • Jedlo se dvakrát denně, jídlo se připravovalo z obílí a luštěnin.

 • Častým pokrmem byla polévka.

 • Bohatí si mohli dopřát pečené nebo vařené maso z ulovené zvěře.

 • Obyčejní lidé pili vodu, bohatí na hostinách pivo a víno.

 • Sladilo se medem.

 • Oblékali se podle toho do jaké společenské vrstvy patřili. Bohatí do zdobených lněných a vlněných látek a kožešin, zdobili se šperky. Chudší řemeslníci se oblékali do obyčejných oděvů ze lnu a kůží.

ot. č. 4 – jak se rozvíjela vzdělanost, kdo byl jejím nositelem

 • Střediskem vzdělanosti byli kláštery, kde byli písařské dílny.

 • Většina lidí byla negramotná – neuměli číst ani psát.

 • Kněží a mniši byli často jediní, kteří uměli číst a psát.

 • V klášterech opisovaly knihy – ručně. Základní knihou byla Bible. Psalo se ptačími pery, inkoustem na pergamen (upravená zvířecí kůže). Texty byly doprovázeny i barevnými obrázky – iluminacemi.

 • Později se vzdělávali pouze chlapci z bohatých rodin.

 • V 11. stol. se zakládali první měšťanské školy a univerzity.

 • Nevolníci se vzdělávat nesměli.