Dne 27. 5. 2022 od 14 :30 do 15:30 proběhne v budově školy zápis žáků do přípravné třídy pro školní rok 2022/23. Osobní účast dítěte u zápisu není nutná.

K zápisu prosím s sebou přineste následující doklady:

– rodný list dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU

– zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)

– vyplněnou žádost o přijetí do přípravné třídy

– doporučení školského poradenského zařízení

– doporučení odborného lékaře( dětského lékaře dítěte)

– rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023

Těšíme se na vás!