24.5.2022

PS: str. 53 – kontrola DÚ – cv. 5. Cv. 6 – Napiš věty s pomocí obrázků ( pozor na věty č. 3: ..není hubený. …je tlustý) DÚ: cv. 7 Popiš osobu ze své rodiny. Potom popiš sebe. Využij příkladů v učebnice str. 64 a 65 a PS str. 52 a 53.

Učebnice str. 66 Přečti si text. Odpověz na otázky 1 a 2. Cv. 2 Doplň (třeba na fólii) jména lidí. Hledej věty v textu. Na předcházející straně 65 si můžeš pospojovat stejně znějící hlásky  – cv. 7.