5. 5. 2020

Dobrý den, máme tady opět zkrácený týden se státním svátkem a to Dnem osvobození od fašizmu.

ČJ – uč. str. 100 Zájmena neurčitá a záporná: opět pročti rámečky a vypracuj cv. 15 do sešitu, cv. 16 ústně.

cv. 17 do sešitu

PS2 str. 16  a 17, cv. 1 a), b): vypracuj cvičení a zkontroluj si podle klíče vzadu v PS str. 3.

uč. str. 101 Skloňování zájmen osobních – pročti tabulky a vypracuj cv. 1 do sešitu – uvědom si, že tyto věty v řeči běžně používáš!

Dej si pozor na tvary zájmena mě x mně, viz tabulka

PS 2 str. 18 cv. 1 a 2 vypracuj a zkontroluj podle klíče

M – uč. str. 120. Vypracuj do sešitu úkoly 1. – 5.

str. 123 Zopakuj si počítání se zlomky cv. 1, 2, 3, 5, 7, 8 – vypracuj

Doporučené, rozšiřující: Početník 2 str. 1 a 2.

AJ uč. str. 64 L 6 People:  cv. 1 – zopakuj si části lidského těla. Ověř si výslovnost 7 bald – holohlavý, 14 a moustache – knírek, 15 a beard – vousy, plnovous. PS –  Slovníček str. 71 nebo Slovník na Seznamu.

cv. 2: přečti si popis 3 osob a doplň jejich jména do vět – napiš do sešitu.

str. 65 – cv. 3: zopakuj si věty (slovesa) pro popis osob. Dále používáme příslovce: very – velmi (hodně), quite – docela  ( ověř výslovnost)

PS str. 52 cv. 1 a 2, pracuj s učebnicí.

VL – uč. str. 41 a 42 přečti, zapiš  Zapamatuj si. PS – str. 32 a 33 vypracuj.

– uč. str. 68 a 69 přečti, zapiš  Zapamatuj si. PS – str. 40 vypracuj.

Nezapomeň na odevzdání projektu do angličtiny – zítra středa 6. 5. od 9 – 10 hod. u okna naší třídy.

Hezký týden.