5.5.2020

VLASTIVĚDA

Shlédni videa Dějiny udatného českého národa díly:

26 – Přemysl Otakar I.

27 – Václav I. 

28 – Svatá Anežka 

29 – Přemysl Otakar II.

30 – Braniboři v Čechách

31 – Václav II.

32 – Václav III.

Do sešitu si napiš nadpis:   České království za vlády Přemyslovců 

a vypracuj písemně odpovědi na otázky učebnice str. 32 (ZOPAKUJ SI)

PS str. 16

 

Přečti si v učebnici LUCEMBURKOVÉ  V ČECHÁCH  – str. 33 – 36

a shlédni videa Dějiny udatného národa českého – díly

36 – Lucemburkové

37, 38, 39  – Karel IV.

40 – Václav IV.

 

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém pole

Do sešitu si vypiš z učebnice názvy rostlin: 

obiloviny: pšenice setá, …

okopaniny: 

luskoviny:

Nakresli si obrázek: stavba těla obiloviny a okopaniny.