Český jazyk
a) opakování psaní velkých písmen
b) podívej se na video a pracuj podle pokynů, vše si zapisuj do písankového sešitu
c) nepiš slovní druhy – ještě jsme se neučili 

Matematika
a) Pracovní sešit strana 23 – celá strana

Prvouka
a) Téma RODINA
b) podívej se na online učebnici https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=13
c) Pracovní sešit strana 19/3