Hotové úkoly mi žáci přinesou do školy na kontrolu v pátek 23.10. do 12:00.
Přinesou si také Žákovskou knížku.