Dobrý den,
zadávám úkoly každý den podle rozvrhu hodin. Vypracované úkoly budu kontrolovat v pondělí 19.10.2020
Během dopoledne se žáci zastaví do školy s úkoly a s Žákovskou knížkou.

Český jazyk
Učebnice strana 7/1
a) Přečti věty ve správném pořadí
b) Opiš všechny věty ve správném pořadí do písankového sešitu
c) Namaluj obrázek na papír nebo výkres jak vypadá tvůj den

Pracovní sešit ČJ
strana 20/3 – doplň chybějící písmena a jména napiš

Matematika
Pracovní sešit strana 19 – celá strana
Slovní úloha str.19/3 v pracovním sešitě-udělej jednoduchý zápis slovní úlohy do pracovního sešitu

Prvouka
V učebnici na straně 16-17 si prohlédni obrázky a  pročti si text
a) Odpovídej na otázky na straně 17/1
b) Vypracuj PS strana 16

Některé děti dělají dobrovolné úkoly, za které sbírají smajlíky. Je to taková naše třídní hra. Ovšem dobrovolná. Odpovědi zapisují do malého deníčku, který dostaly při pasování na čtenáře.
Zadání dobrovolného úkolu „Hádej, hádej, hádači!“
a) Odpovědi zapiš do deníčku a přines na kontrolu s úkoly v pondělí 19.10.2020

Přišla panna do světnice, sukének má na tisíce.

Až je všechny svleče, bude spousta pláče. Co je to?

Omývá mě deštík, osušuje větřík, maluje mě sluníčko.
Ochutnej mě, Janičko!“ Co je to?

Nemá ruce, nemá prsty,
zato stroužky drží v hrsti. Co je to?

Pokud si nebudete s některým úkolem vědět rady, tak mi zavolejte nebo se zastavte ve škole.
Nenechávejte si nic na poslední chvíli, pracujte každý den.
S pozdravem Veronika Šmatlavová