14.10.2020

Milí žáci,

opět letos přecházíme na výuku doma. Pečlivě sledujte stránky školy – AKTUALITY a stránky své třídy. Najdete tam všechny informace o úkolech, ale také, kdy se znovu uvidíme ve škole.

Úkoly a pokyny jsou pro všechny závazné. Jejich neplnění může vést k tomu, že nebudete hodnoceni a nepostoupíte do dalšího ročníku. Pracujte pečlivě a každý den.

Jste velmi šikovní a věřím, že všechny úkoly zdárně zvládnete.

Přeji Vám hodně úspěchů!

Vaše třídní učitelka Mgr. Zdena Pecová

Do 19.10.2020 – vypracuj tyto zadané úkoly

ČESKÝ  JAZYK 

Zdvojené souhlásky – učebnice str. 29 – 30 – přečti a procvičuj si ústně 

úkol: do sešitu písemně vypracuj str. 30 cv. 9

Přídavná jména odvozená – uč. str. 31 – 32 – přečti a procvičuj ústně

úkol: PS str. 16, 17 – celé

SLOH

úkol: PS – ČJ – str. 18 – REKLAMA

úkol: PS –  Slohová výchova – POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKCI str. 4

                                                        (čarodějnice, den duchů)

MATEMATIKA 

úkol: písemně doplň POČETNNÍK strany  3 – 12

zaokrouhlování – POČETNÍK pro 5. ročník – str. 3

sčítání a odčítání zpaměti a písemně -POČETNÍK str. 4 – 5

opakujeme a procvičujeme násobilku vč. dělení – POČETNÍK str. 6

násobení a dělení 10, 100 a 1 000 – POČETNÍK str. 7 – 8

pamětné počítání – POČETNÍK str. 9

převody jednotek – POČETNÍK str. 10, 11, 12

GEOMETRIE rýsování trojúhelníků  úkol: učebnice str. 29 cv. 1,3

PŘÍRODOVĚDA

Horniny, nerostné suroviny, energetické suroviny – uč. po str. 22

úkol:  PS po str. 13 celý 

VLASTIVĚDA 

Moravskoslezský kraj – uč. str. 20, 21   

úkol: PS str. 16   

Zlínský kraj – uč. str. 22, 23                   

úkol: PS str. 17   

Sešity s vypracovanými úkoly přinesete ke kontrole v pátek 23. 10. 2020 v době od 9,00 – 10,00 hodin. Rodiče dojíždějících žáků si podle potřeby dobu domluví telefonicky.

Sešity nosí žáci sami – ne rodiče!

NEZAPOMEŇ !!- v pondělí 19.10. se podívej na další úkoly.