Český jazyk
a) učebnice strana 23/1 -slova protikladná
b) pracovní list strana 1/2

Matematika
a) pracovní list strana 1 – slovní úloha
b) PS strana 23/1
c) pracovní list jeden sloupeček
d) domácí úkol PS strana 23/3,4 – opiš do Mt  domácí

Čtení
a) Čítanka strana 40
b) Písanka strana 6