1.12.2020

ČJ: Slabikář – str. 4: úkol  ? a tužka, tabulka čtení slabikstr. 3 a 4, Písanka 2 – str. 7.

Matematika 1: str. 32 dokončit, 2. dominová karta zobrazuje příklady: 5+1=6, 1+5=6, 6-1=5, 6-5=1. Počítáme zpaměti 1: str. 4 – 1 sloupeček.