2.11.2020

Český jazyk

  • opakovací hodina – zopakuj si všechna vyjmenovaná slova a douč se ta, která jsi zapomněl/zapomněla – zítra si vyzvedneš všechny zkontrolované sešity i se sešitem vyjmenovaných slov 🙂

Matematika

  • Geometrie – do sešitu narýsuj obraz, který bude složen z těchto  geometrických tvarů:

4 trojúhelníky, 5 kružnic, 6 úseček  – každá 4 cm dlouhá  a 7 lomených čar

  • nic nedokresluj, nechej pracovat fantazii, pokud budeš chtít, obrázek si vybarvi
  • pozor – žádný jiný tvar v obrázku nesmí být 🙂

Úkol odevzdáš podle pokynů, které sem přidám podle situace 🙂