2.11.2020

No, jak začít, abych hned nenadávala 🙂 Takže v bodech:

  1. Děkuji těm, kteří si vedou sešity poctivě a pracují pravidelně každý den, zapíší si datum, číslo stránky a cvičení, píší psacím písmem, přehledně, čitelně a celková úprava je na 1*
  2. Děkuji těm, kteří do Pracovních sešitů píší čitelně, vypracují všechny zadané úkoly 🙂
  3. Vytýkám a píšu 5 těm, kteří si neplní své povinnosti (a jsou tací), odevzdají sešit s neúplným vypracováním úkolů, nebo udělají jen jeden úkol za den a snad si myslí, že na to nepřijdu 🙁
  4. Podotýkám, že všechny úkoly si hodnotím a tyto známky mají váhu normálního hodnocení, takže pokud posbíráš samé pětky, pak to bude prostě za 5 – bez pardonu, protože distanční výuka je povinná a nevyužíváš toho, že můžeš pracovat doma, v pohodě a ještě si úkoly nechat překontrolovat. Tvoje mínus
  5. Prosím, přečtěte si poznámky k vypracovaným úkolům, které jsem vám zapsala a řiďte se tím, děkuji.

Myslím, že těch pět bodů stačí. Číst umíte všichni dobře natolik, abyste byli schopni splnit zadání.

Děkuji rodičům za pomoc při výuce 🙂

Jana 🙂