17. 5. 2022

ČJ – uč. str. 72 cv. 6 ústně

– uč. str. 73 cv. 8 ústně

– uč. str. 73 – 74 pročíst žluté tabulky

– uč. str. 74 cv. 1, 2 ústně

– PS str. 60 cv. 1, 2

 

M – uč. str. 112 cv. 10, 11, 12, 13

 

VL – uč. str. 20, 21 pročíst

– PS str. 12, 13

Zápis do sešitu:

SVĚTOVÉ STRANY

Hlavní:

Sever – S (N)

Jih – J (S)

Východ – V (E)

Západ – Z (W)

 

Vedlejší:

Severovýchod – SV

Severozápad – SZ

Jihovýchod – JV

Jihozápad – JZ

Určování světových stran

Zařízení:

Kompas

Buzola

GPS Navigace

Bez zařízení:

– pozorováním přírody – Slunce, stín v poledne, letokruhy

na pařezu, mechy a lišejníky na kmenech stromů, mraveniště,

včelí úly, poslední sníh, hvězdy