3. 6. 2022

ČJ – PS str. 67 cv. 10, 11

– PS str. 68 cv. 12, 13, 14, 15

– PS str. 69 cv. 17, 18

 

M – uč. str. 121 cv. 13 do sešitu

– uč. str. 141 cv. 1, 3 do sešitu

– uč. str. 141 cv. 2, 4, 5 ústně

– uč. str. 142 cv. 8, 9 ústně

– uč. str. 142 cv. 10, 11, 12 do sešitu

– geometrie – viz video

 

AJ – opakovat slovíčka – PS str. 60

VL – Vodstvo ČR – uč. str. 26, 27, 28 – pročíst

– PS str. 16

 

PŘ – PS str. 43 dokončit

Zápis do sešitu:

EKOSYSTÉM RYBNÍK

– uměle vytvořené společenství

– chov ryb a vodní drůbeže, zadržování vody v krajině, rekreace, vodní sporty

– nejvíce rybníků v ČR – Třeboňsko, okolí Českých Budějovic

– největší rybník ČR – Rožmberk

Rostliny:

– stromy – topol, vrba, dub

– vodní rostliny – leknín, stulík, rákos, orobinec

Živočichové:

– ryby – kapr, lín, sumec, štika

– obojživelníci – skokan, ropucha

– ptáci – husa divoká, kachna divoká, volavka, labuť, lyska, potápka

– plazi – užovka obojková

– hmyz – potápník, bruslařka, šídlo, vážka

– savci – ondatra, hryzec

– ostatní – škeble rybničná