19.10.2020

Milí žáci,

předkládám Vám úkoly na tento týden – 19. – 23. 10. 2020

                                                                                                                 Vaše třídní učitelka Mgr. Zdena Pecová

termín odevzdání všech úkolů tj. těchto sešitů:

Čj – PS 1. díl + červený sešit + Slohová výchova

M – POČETNÍK + červený sešit + geometrie sešit (nebo volný list)

Př – PS

Vl – PS

čtenářský deník

pátek 23. 10. 2020

9,00 – 10,00 hodin

nebo dle telefonické domluvy v jinou dobu.

ČESKÝ  JAZYK 

Opakování psaní předpon, zdvojené souhlásky – učebnice str. 33

úkol: do sešitu vypracuj str. 33 cv. 2, 3

SLOH

úkol: PS –  Slohová výchova – Pohlednice ze školního výletu str. 6, 7, 8

Zopakuj si psaní adresy – pozorně se podívej na adresy na straně 6 a zkus si do sešitu napsat svoji adresu podle předlohy na straně 6, pak napiš ještě adresu svých rodičů a sourozenců.

MATEMATIKAPísemné dělení jednociferným dělitelem

Už jste si určitě prohléli několikrát videa, která jsem Vám poslala. Pokud ne vrať se a prohlédni si je na stránkách třídy!!!

Potom se podívej na postup, který máš v učebnici na straně 32.

úkol: str. 32 cv. 1 do sešitu

úkol: opakuj v POČETNÍKU na str. 14, 15, 16

GEOMETRIE obvody obrazců uč. str. 34

Zopakuj si na str. 34 vzorce pro výpočet obvodu – trojúhelník, čtverec, obdélník

úkol: str. 34 cv. 3 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA

úkol: učebnice str. 22 žlutý rámeček úkol č. 19  

VLASTIVĚDA 

Jihomoravský kraj – uč. str. 24, 25   PS str. 18   

Kraj vysočina – uč. str. 26, 27           PS str. 19