12.10.2020

Co se budeme tento týden ve škole učit a co budu kontrolovat příští týden.

MATEMATIKA

zaokrouhlování – POČETNÍK pro 5. ročník – str. 3

sčítání a odčítání zpaměti a písemně -POČETNÍK str. 4 – 5

opakujeme a procvičujeme násobilku vč. dělení – POČETNÍK str. 6

násobení a dělení 10, 100 a 1 000 – POČETNÍK str. 7 – 8

pamětné počítání – POČETNÍK str. 9

převody jednotek – POČETNÍK str. 10, 11, 12

Písemné násobení dvojciferným činitelem – učebnice str. 30 a 31

GEOMETRIE – trojúhelníky, učebnice str. 29, rýsování trojúhelníků

 

ČESKÝ  JAZYK 

Všestranný jazykový rozbor – uč. str. 28 cv. 13

doplňovací cvičení – uč. str. 28 cv. 15

Zdvojené souhlásky – učebnice str. 29 – 30

Přídavná jména odvozená – uč. str. 31 – 32

PS str. 16, 17

SLOH

PS – ČJ – str. 18 – REKLAMA

PS –  Slohová výchova – POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKCI str. 4 (čarodějnice, den duchů)

 

PŘÍRODOVĚDA

Horniny, nerostné suroviny, energetické suroviny – uč. po str. 22

PS po str. 13 celý  –  kontrola  nejpozději 19.10.!!

 

VLASTIVĚDA

Moravskoslezský kraj – uč. str. 20, 21     PS str. 16    zpaměti ZAPAMATUJ SI str. 21

Zlínský kraj – uč. str. 22, 23                       PS str. 17   zpaměti  ZAPAMATUJ SI str. 23

Kontrola celého PS nejpozději 21.10.2020!!