13.10.2020

Od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 bude naše škola uzavřená. Výuka bude probíhat distančním způsobem – a je pro každého žáka povinná.

Žáci by se měli navrátit do školy 2. listopadu 2020 – pokud vláda nerozhodne jinak.

Upozorňuji proto žáky a zákonné zástupce, aby pozorně sledovali webové stránky – rubriky jednotlivých tříd a další informace, které prostřednictvím stránek škola zveřejní (Aktulaity, Mimořádné události).

Mgr. Jana Zvonková, ř.š.