Matematika – procvičování učiva

příklady písemně do sešitu  z učebnice  –  str. 102 cv. 12, 14, 18, 20

slovní úlohy písemně do sešitu – str. 102  cv. 13, 15, 

 

Obvod trojúhelníku – učebnice str. 96 – přečti si cvičení  1 a 2 – jak vypočítáš a změříš obvod trojúhelníku 

vypracuj úkol v učebnici na straně 102 cv. 17 (pokud jsi zapomněl co je pravoúhlý trojúhelník podívej se na str. 84)

 

Geometrie  – osa úsečky a střed úsečky

postupuj přesně podle návodu v učebnici  – učebnice str.  88  cv. 1 si pořádně přečti!!!  Dále pokračuj!

vypracuj úkol č. 2 přesně podle návodu v učebnici 

vypracuj úkol č. 3 – pokud si nebudeš vědět rady přijď dopoledne do 12,00 hodin, mimo středu, do školy se se mnou                                    poradit. 

 

Veškerá písemná cvičení budou napsány úhledně a označená str., cv.,  a datem vypracování.

Úkoly pracujte pravidelně. Po nástupu do školy budou znalosti prověřovány formou ústního i písemného zkoušení. 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, přijďte do školy dopoledne vždy

v době 8,00 – 12,00 hod. mimo středu 18.3.

Telefonické dotazy volejte do 15,30 hod.    728 342 731    PECOVÁ