Český jazyk – Podstatná jména rodu mužského 

prostudovat v učebnici stranu 55 – podstatná jména rodu mužského – životná a neživotná

vzor  PÁN – do sešitu písemně vypracovat  úkoly z učebnice      str. 56    cv. 3   a    str.  57  cv. 5, 6, 8 

vzor  HRAD – do sešitu písemně vypracovat úkoly z učebnice  str. 57  cv. 9  a   str.  58  cv. 11  a  PS str. 17 (celou)

 

Sloh – Rozhovor, omluva

učebnice str. 44 –  Rozhovor, omluva – do sešitu napsat omluvu na zadané téma – úkoly 1 – 5

zkus si rozhovor s maminkou nebo sourozencem

 

Čtení

Do konce března přečíst nejméně 100 stran knihy a zapsat ji do čtenářského deníku, i v případě, že nebude dočtená do konce. 

Veškerá písemná cvičení budou napsány úhledně a označená str., cv.,  a datem vypracování.

Rovněž úkoly v PS budou doplněny úhledně a čitelně, opatřené datem vypracování.  Úkoly pracujte pravidelně. Po nástupu do školy budou znalosti prověřovány formou ústního i písemného zkoušení. 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, přijďte do školy dopoledne vždy

v době 8,00 – 12,00 hod. mimo středu 18.3.

Telefonické dotazy volejte do 15,30 hod.    728 342 731    PECOVÁ