28.4.2020

Podrobnější a přehlednější popis zejména geometrie najdeš v odkazu.

17. M, G, str. 106, 107, 108


Matematika str. 107

cv. 2   Porovnej  < >

 87 436 <  87 563
 38 510 >  37 610
128 991 > 127 991
905 402 > 904 502
 43 312 <  52 213
 12 101 >  12 011

cv. 3  Sečti písemně pod sebou

 3 631        127      29 052     66 045        765     212 000
 15 408     156 211          89        279     32 503         837
  556      37 280       7 451      8 003         98       1 569
  19 595     193 618      36 592      74 327     33 357     214 406


str. 108

cv. 4 Pořadí doplněných číslic 1. sloupeček   6, 3, 1   2. sloupeček   2, 5, 4,

cv. 5 Počet obyvatel Novosedel je 1 157

cv. 6                 4
         4 000
        400 000
        40 000
       4 000 000


cv. 7  Správný zápis a zkouška

                7 054    zk.  6 207
               -  847          847
                6 207        7 054

cv. 10 Střední vzdálenost Země od Měsíce je 384 400 km.


Geometrie: obvod čtverce  str. 106

cv. 2  Čtverec ABCD, jehož strana AB má délku 5 cm 
              
   o = a + a + a + a = 5 + 5 + 5 + 5 = 20 cm
nebo o = 4 . a = 4 . 5 = 20 cm
                                           
Obvod čtverce ABCD je 20 cm. cv. 3 čtverec KLMN délka strany 3 cm                    o = 4 . 3 = 12 cm

Obvod čtverce KLMN měří 12 cm
o = 4 . 3 = 12 cm

Obvod čtverce KLMN měří 12 cm
čtverec EFGH má délku strany dvakrát větší (2 . více = 2 . 3) = 6 cm 

o = 4 . 6 = 24 cm 
Obvod čtverce EFGH měří 24 cm. 

cv. 5 
a) čtverec o straně 2 cm o = 4 . 2 = 8 cm
b) obdélník o rozměrech 2 cm a 4 cm o = 2 . (2 + 4) = 12 cm
c) trojúheklník se stranami 5 cm, 4 cm, 3 cm o = 5 + 4 + 3 = 12 cm
d) čtverec o strně 25 mm o = 4 . 25 = 100 cm = 1 m 
e) obdélník o stranách a = 3 cm, b = 7 cm o = 2 . (3 + 7) = 20 cm
f) rovnostranný trojúhelník o straně a = 45 cm o = 3 . 45 cm = 135 cm