14.4.2020 A ještě prvouka. Znovu vám vkládám kontrolní otázky z kapitoly Lidské tělo s doplněnými správnými odpověďmi. V tomto týdnu si prosím prostudujte kapitolu Neživá příroda v učebnici str. 46 – 49 a vypracujte cvičení v pracovním sešitu na str. 39 – 41

Lidské tělo