Zadáno 14.4. 2020

Opět přikládám pracovní listy k procvičování a opakování učiva pro rychlíky! Jejich vypracování je dobrovolné, není je tedy nutné udělat!

ČIG – 1 š – 1 VO – ČJ – 20 – Věta, pravidla pro psaní vět, tvorba vět – 2 tř

ČIG – 1 š – 1 VO – ČJ – 21 – Věta oznamovací – 2 tř

ČIG – 1 š – 1 VO – ČJ – 22 – Věta tázací – 2 tř

ČIG – 1 š – 1 VO – ČJ – 23 – Věta rozkazovací – 2 tř

ČIG – 1 š – 1 VO – ČJ – 24 – Věta přací – 2 tř

ČIG – 1 š – 1 VO – ČJ – 19 – Vlastní jména, psaní velkých písmen – 2 tř