Když učitelé sedí v lavicích a žáci učí

Mnoho let máme ve škole tradici, že na Den učitelů, 28. března, si vyměníme všichni ve škole své role. Do lavic zasednou žáci poněkud větší – učitelé – a za katedru si stoupnou učitelé malého vzrůstu – žáci. Jaké to je učit? Dobrá zkušenost a kouknutí za oponu, co všechno si musím připravit, aby to bylo ve výuce fajn. Letos to bylo naše „poprvé“, tak byla i tréma. A co nejlépe šlo? Hodnocení – razítka dávat na všechny strany, to jo, to fakt baví.