23.10.2020

Máme nyní možnost podívat se, jak se každý z vás žáků staví k vypracování úkolů, které nejsou napsány do sešitu. Od krásně a úhledně (přehledně) splněném úkolu na formátu A4 až po útržek (kus) papíru, který není ani podepsán. A vzhled? To je přeci jedno 🙁 Není to jedno. Ani vám by nebylo jedno, kdyby vám lékař zašil ránu stehem nevzhledným a lajdácky provedeným, přeci nechcete jizvu, že 😀 Proto by bylo vhodné se zamyslet nad úpravu předaného úkolu. Vyber si list papíru s linkami, nebo bez linek a použiješ linkovanou podložku (lenoch). Psát budeš zásadně psacím písmem, protože nerozlišuješ při psaní tiskacím písmem mezery mezi slovy a kombinuješ ve slově velká a malá tiskací písmena – což je vlastně špatně. Zvol psací prostředek takový, aby vyhovoval – většinou píšeš perem, průpiskou. Písmo zvolíš úhledné, čitelné a tvarově správné. Pokud chceš, můžeš zvolit i barevné podtrhávání, dokreslit hezký obrázek (pastelkami). Máš dostatek času na to, aby sis s úkolem tzv. „pohrál“ a odevzdal práci tebe hodnou. Pamatuj – odevzdaný úkol je tvou vizitkou 🙂 Vypovídá o tobě samém, o tvých vlastnostech, postoji k druhým lidem a také o tom, jak si stojíš za svým slovem či slibem. Věřím, že příští úkoly vypracujete již na patřičný formát papíru, podepíšete a zvolíte vhodné písmo. I v cukrárně nebo v restauraci dostaneš zákusek, jídlo, krásně uspořádané a máš z něj radost. Popřemýšlejte 🙂

Jana 🙂