Matematika
a) podívej se na video
b) vypracuj slovní úlohy

Zápis slovní úlohy